RD, NAP en ETRS89

RDNAPTRANS™ is de officiële nauwkeurige transformatieprocedure tussen de in Nederland gebruikte coördinaatsystemen RD, NAP en ETRS89. Tot 1 oktober 2020 zijn er twee versies naast elkaar in gebruik, RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018, hierna wordt alleen de meest recente versie gebruikt.

Transformatie tussen RD, NAP en ETRS89 gebeurt vaak onbewust. Bij inwinning van geo-informatie voor basisregistraties en civiele werken met behulp van drones, luchtfotos, GNSS, enzovoort, is het gehanteerde coördinaatsysteem meestal ETRS89. Bij opslag en uitwisseling van data op land binnen Nederland wordt nog RD en NAP gebruikt. Voor de Noordzee en internationale uitwisseling van data, bijvoorbeeld voor INSPIRE en grensoverschrijdende projecten en producten, is ETRS89 de standaard.

Voorgaande versies van RDNAPTRANS™ werden door gebrukers als complex ervaren, waardoor vaak benaderde implementaties worden gebruikt. Het gevolg hiervan is dat het vaak onduidelijk welke transformatiemethode gebruikt is in verschillende processtappen, waardoor grote verschillen kunnen ontstaan. RDNAPTRANS™2018 is eenvoudiger implementeerbaar, om het mogelijk te maken voor iedereen om een eenduidige en juiste transformatieprocedure te gebruiken.

Masterclass RD, NAP en ETRS89

In de masterclass RD, NAP en ETRS89 leren deelnemers over de werking van RDNAPTRANS™ en hoe je het zelf goed kan toepassen en implementeren. De masterclass is modulair opgebouwd, zodat de inhoud kan worden aangepast op de deelnemers. De volgende onderwerpen komen aan bod in de verschillende modules.

Na de masterclass hebben deelnemers de handvatten om RDNAPTRANS™ deskundig toe te passen.

Audit RD, NAP en ETRS89

Bewust en onbewust vinden transformaties plaats op data die wordt ingewonnen, geïmporteerd of gedeeld. Deze transformaties gebeuren in verschillende processtappen, waarbij het niet altijd duidelijk is of een eenduidige en juiste methode wordt gebruikt. De audit RD, NAP en ETRS89 is gericht op bewustwording en implementatie van RDNAPTRANS™. De audit bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorbeeldimplementaties

GEOpinie heeft een aantal voorbeeldimplementaties van RDNAPTRANS™. De voorbeeldimplementaties zijn bedoeld ter inspiratie en als vergelijkingsmateriaal. De volgende implementaties zijn beschikbaar: