RD, NAP en ETRS89

RDNAPTRANS™ is de officiële nauwkeurige transformatieprocedure tussen de in Nederland gebruikte coördinaatsystemen RD, NAP en ETRS89. Tot 1 oktober 2020 zijn er twee versies naast elkaar in gebruik, RDNAPTRANS™2008 en RDNAPTRANS™2018, hierna wordt alleen de meest recente versie gebruikt.

GEOpinie levert een actieve bijdrage aan de bewustwording en implementatie van de officiële transformatieprocedure, door middel van:

Voor meer informatie zie de pagina coördinaatsystemen.

Wie is GEOpinie

GEOpinie is Lennard Huisman. Mensen beschrijven mij als enthousiast en energiek en bewonderen hoe ik als een tovenaar technische hardware en software problemen oplos en complexe theorie eenvoudig uitleg. Ik heb een brede werkervaring opgedaan bij overheid, bedrijfsleven en universiteit, binnen en buiten Nederland. Met GEOpinie wil ik mijn kennis en expertise toegankelijk te maken voor iedereen, van grote organisatie tot lokale overheid en startup.

Hoe werkt GEOpinie

GEOpinie geeft richting aan vernieuwingen en ontwikkelingen. Dit doe ik door actief mee te denken, kennis te delen, prototypes te maken en mensen te verbinden. Voorbeelden zijn de masterclass GNSS, het beoordelen en verbeteren van het ontwerp van nieuwe producten en het geven van onafhankelijk advies. Bij iedere opdracht vergaar ik meer kennis en inspiratie, die ik weer inzet bij nieuwe opdrachten.

Toegevoegde waarde

GEOpinie is onafhankelijk en helpt anderen een stap vooruit. Ik ben open en eerlijk en zit vol verfrissende ideeën over toepassingen en ontwikkelingen binnen geodesie, gnss en geo-ict. Hierbij kijk ik niet alleen naar het huidige moment, maar juist ook naar de toekomst. Ik zet door totdat er een oplossing is die werkt en wordt begrepen.

Interesse of meer informatie? Neem contact op via info@geopinie.nl.